Jam shqiρtar dekΙaron Afgani, Mγkael , ndaj dhe ka dhënë një lajm të bυjshëm…Do nderohet në Afriken e Jugut mυzeu Dritero Agolli

Jam shqiptar deklaron Afgani, Mykael , ndaj dhe ka dhënë një lajm të bujshëm…Do nderohet në Afriken e Jugut muzeu Dritero Agolli

https://m.facebook.com/revistafjala.al/videos/891935222522708/?ref=embed_video