Kjo famiΙje hυmbi gjithçka për shkαk të kësaj fotografie në Facebook. Kυjdes mos ta ‘hαni’ edhe ju!

Secili prej nesh është përgjegjës për atë që bëjmë çdo ditë, kështu që duhet të mendojmë dy herë për të bërë gjithçka.

Në veçanti, duhet të jemi të kujdesshëm kur të vendosim diçka nga jeta pr ivate në rrjetet sociale.

Sot ne zakonisht ndajmë gjithçka që ndodh në jetën tonë pa marrë parasysh pr ivatësinë.

Ka kriminelë që kanë shumë kohë për të hu mbur për të vëz hguar atë që njerëzit pu blikojnë në internet dhe që vënë në jetë një seri mash trimesh që synojnë të pla çkisin pasuritë tona më të çmuara dhe historia e sotme e konfirmon këtë.

Ekziston një familje që ka humbur gjithçka vetëm për një fotografi të postuar në Facebook.

Ç ifti, pas dy viteve të kursimeve dhe sak rificave, kishte arritur të blinte shtëpinë e tyre të parë me një kopsht të madh, ku vajza e tyre të mund të luante.Ishte një lagje e bukur, me një shkollë të mirë.

Gruaja donte ta ndante këtë lajm me botën, duke botuar fotografitë e shtëpisë që po largoheshin dhe të resë që sapo kishte blerë. Kur shtëpia ishte gati, ata u përgatitën të lëviznin.

Ata ngarkuan gjithçka në kamionin që mbërriti për t’i zhv endosur, por papritmas në rrugën drejt shtëpisë së re, kamioni u devijua. Dhe ai kurrë nuk arriti des tinacionin e tij.

Ata e pritën për një kohë, por kur e kuptuan se ai kurrë nuk do të mbërrinte, ata u befasuan. Për disa orë ata u përpoqën të gju rmonin kompaninë, pa sukses, pasi ata dukshëm u bënë të pakontrollueshëm.

Me pak fjalë familja ishte mashtruar, grabitur nga çdo gjë.Sipas autoriteteve ata u pikasën nga hajdutët për shkak të fotografive të pu blikuara në Facebook.

Gjithmonë duhet t’i kushtoni vëmendje asaj që pu blikoni në rrjetet sociale, sepse ju mund të jepni informacion të vlefshëm për kri minelët të cilët mezi presin që të jenë në gje ndje të hyjnë në veprim.