Mοtrαt shqiρtare që b.ëjnë ΤRΕSHE, Ja si υeρronin..

Disa ditë më parë në Tiranë u a rrestua një tu tore dhe disa vajza të reja, të cilat ush tronin pro stitucion o nline e më konkretisht punonin në një ch/at/line.

Kohët e fundit është rritur nd jeshëm ra sti kur vajza të ndryshme kontaktojnë meshkujt dhe u ofrojnë atyre t rupin e tyre kundrejt shumave të caktuara.

Por ky fenomen qe eshte duke ndodhur patjeter se nuk ka mundur qe mos t’u kaloj neper veshë

edhe politikaneve shqiptare qe besa as qe jan duke u merzitur per kete ceshtje.