N jihυni me gjγs hen qe dhe nje υ αjze e re do e kis hte z iΙi (Video)

Që në Brazil jetojnë femrat më të bukurat në botë, kjo ka pak vend për diskutim,

por që të kishte edhe kaq gjyshe se/ksi s’besoj se i kishte shkuar ndërmend ndonjërit.

Videoja e mëposhtme vjen nga një konkurs bukurie për gjyshe, po po për gjyshe.

Edhe pse për ne imazhi i gjyshes është ndryshe, në konkurs lejohen të marrin pjesë të gjitha gratë që e provojnë që janë gjyshe.

Mjafton që të sjellin gjendjen civile e të vërtetojnë se fëmijët e tyre janë bërë me fëmijë e atëherë bëhen pjesë e konkursit.

VIDEO KETU