Shυmë pαk e dinë, por kjo është m οshα kur f emrat “p erυΙohen” për … ks

Ndoshta pjesa më e madhe do të mendojnë se bëhet fjalë për vajzat e reja që janë rreth të 20-tave, por jo!

Zbu/lime të shumta kanë dalë në përfundimin se femrat janë shumë më të interesuara për s.e.ks, në të 30-tat dhe 40-tat e tyre.

Edhe pse këto ishin rezultatet, hulu.mtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë siguria në sh.trat.

Si pasojë e fr.ikës nga menopau.za e hershme, gratë bëhen më të frustruara dhe duan më pak s.e.ks,