Shqiρtarja e njohυr nuk ρërmbahet: E dua me Lamborghini, më mirë k*rυë sesa për m ëshίrë

Preferoj që di.kush të më thotë K*r.v se sa të jem për gjynaf apo për më.shirë”, kështu është shprehur Li.nda R.ei në një intervistë të dhënë së fundmi kur është pyetur nëse është apo jo në një li.dhje.

Pak kohë pas nda.rjes nga i da.shuri i saj bizn.esmen, li.dhje kjo që bëri bujë kohë më parë Li.nda ka zbuluar se tani është sin.gle dhe se nuk pranon të ketë të das.hur pa Lamborghini.

“Jam si.ngle dhe kështu dua të rri se shumë herë kam ndë.rr.uar je.tën time për dashurin dhe e kam “ ngr.ënë” deri në fund,

prandaj sot nuk e kam në plan fare të das.hurohem ahahahah kur më kërkojne “mund të nji.hemi” përgjigja ime është: Pa lamborghini nuk i bëj p.is këp.ucët 1000€ për ty.

Dikush mund të mendoj që jam e le.hte, jo s’jam e le.hte thjesht vendosa të bëhem e tillë se fundja fundit rea.liteti botës ky është,

dashuria ekzi.ston por është me afat dhe kur sk.adon njëri nga të dy h.umb unë jam ajo qe kam hu.mbur gjithmonë

por s’do ia lejoj më vetes këtë preferoj që dikush të më thotë K*r.v se sa të jem për gjy.naf apo për më.shirë”, është shprehur Linda.