Αrrεstohet grυaja e frίkshme, ροΙicët shοkοhen nga ajo që shohin në shtëpinë e saj…(VIDEO)

Një grua është a.rr.est.u.ar me disa ak.uz.a për m.i.zo.ri ndaj kafshëve, pasi në një kontroll në shtëpinë e saj “të pa.banueshme” në tetor,

policia gjeti dhjetra kafshë të ke.qt.raj.tua.ra, duke përfshirë tre të ng.ordh.ura dhe një qen në gra.hmat e fundit të jetës.59 vjeç arja

Donna Scirocco u ar.re.st.ua pas raportimeve të shumta për k.eqt.rajt.im të kafshëve dhe het imeve të degës së kontrollit të kafshëve shtëpiake në Hamden.

Oficerët thanë se sapo hynë në shtëpinë e saj “u mirëpritën” nga dy minj të mëdhenj.

Më tej në raportin e tyre thuhej: “Pas kontrolleve të imtësishme, oficerët se.kuestr.uan 26 mace,

gjashtë qen, dy ketra në kafaze dhe një buf. O.icerët sek.ues.tru.an gjithashtu tre kafshë të vd.ek.ur.a, dy mace dhe një marmotë”.