Do të “ha biteni” , ja cila është m oshα në të ciΙën fe mrαt “d ίgjeη ρër … ks”

Ndoshta pjesa më e madhe do të mendojnë se bëhet fjalë për vajzat e reja, ato që janë rreth 20 vjeç, por jo.

Zbulime të shumta kanë dalë në përfundimin se gratë janë shumë më të interesuara për se ks në të 30-tat dhe 40-tat e tyre. 

Edhe pse këto ishin rezultatet, hulumtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe

në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë siguria në shtrat.

Si pasojë e frikës nga menopauza e hershme, gratë bëhen më të fru/struara dhe duan më pak se ks,

por përsëri dëshira për marrë/dhënie dom/inon tek mosha 30-40 vjeç.

Pothuajse 75 për qind e grave të anketuara kanë qenë të frikësuara nga meno/pauza dhe

po e njëjta shifër e grave që kanë arritur në menopauzë kanë deklaruar se i ka penguar në marrë/dhënie.