Nëna e 3 fëmijëυe fIet për υ. αrësίηë nga … ksi: As 5 h. erë në ditë nuk më m. jaftoη

Një nënë fëmijësh ka folur për var ësinë e saj ndaj s.e.ksit duke thënë se mar/rëdhëniet “pesë herë në ditë” nuk ishin të mjaftueshme.

Nëna e tre fëmijëve Rebecca Barker ka zbuluar se sjellja e pandreqshme e ka konsumuar

atë që nga viti 2014 dhe ka shkat.ërruar një marrëd.hënie.37-vjeç arja tha se ajo lutej vazhdimisht për s.e.ks.

Ajo i tha BBC-së: “Në rastin më të keq madje edhe të bërit marrë/dhënie s.e.ksuale pesë herë në ditë nuk ishte e mjaftueshme.

Ndjeja sikur i gjithë trupi im e dëshironte atë