I riu shqiptar “bën çm endυrine”, i ofron υ. αjzës shumen marrαmeηdese për ti marre υί…gjerίne, ndersa…

Nëse keni menduar se janë vetëm të rinjtë të interesuar për vir g jërinë e vajzave, keni gabuar. Edhe mosha e tretë duket se është gati të japë gjithë pensionin në këmbim të saj. Emisioni investigativ “B oom”, solli mbrëmjen e sotme rastin e një të riu që jepte 5 mijë euro parap agim për vir gjërinë e një vajze.

Megjithatë, i rre zi kshëm ka dalë një i moshuar, i cili tregon se e ka tra d hëtuar gruan shpesh herë. Ajo çfarë ofron në këmbim janë 10 mijë lekë të reja ose 100 mijë lekë të vjetra, duke argumentuar se nuk ka mundësi më shumë pasi duhet të mbajë familjen.

Por vërtetë nuk ka mundësi financiare, por kandidati për të marrë vir gjërinë e siguron v ajzën se është një mj eshtër në kr evat dhe se tek ai do të gjejë një mik të vërtetë.

Kandidati: Hyj menjëherë te gazeta unë, pam-pam. Jam gjysh tani, se kam dy goca dhe një djalë të martuar. Këtë tënden e mora me gjithmënd një av enturë, jo ave nturë për të luajtur me një f ëmijë.

Në krahasim me mua ti je një fë mijë se po shoh çudira tani që vir gjëria po ikën 15. Kam nxënës te shkolla 9-vjeçare ku jam, janë 15, 16 vjeç dhe them o Zot o Zot , nuk m bahen.

Vajza: Ti sa më o fron? Kandidati: Nuk kam pr ovuar të pa guaj kurrë më tepër se 100 mijë lekë të vjetra, po nuk të kaloj më tepër se ashtu i kam edhe pro bIemet, gjerat, se mendo të jesh kryefamiljar. Ka një ngarkesë, ka një barrë, ka një gjë. Po nuk h umbe asgjë se takove mua. Mendoje si ta duash ti.

Vajza: Atëherë, ti çfarë më propozon ? Kandidati: Të thashë se unë nuk mund të kaloj më tepër se kaq. Vajza: Më tepër se sa? Kandidati: Thashë, 100 mijë lekë.

Nuk jam kështu nga ato me or gan të madh që kam fr ikë të them a të bëj , një ma shkuII normal me 15-16, kam moshën tani që kuptohem. I marr gjërat avash.

Nuk nxitoj. Jam bashkëkohor, po themi nga ana e këtyre metodave të reja . Nuk nguroj të marr nga këto gjerat e reja që janë tani. 

Nuk jam nga ato strikt, nga ato metodat e vjetra që o burra ngri kë mbët dhe hopa si i themi se …Jo. Të marrë shumë avash . FiIloj nga maja e hundës , tek gusha se…ti mbase do kërkosh pastaj që të pen etroj shpejt, po jo, pra do vazhdoj qetë.Veç më duhet kohë të kë naqesh, nga bu zët tek gusha. Se ajo punë pastaj një drejtim ka.

Do pen etrosh në mënyrë të lehtë.Unë jam edhe nga ato mes hkuj që veproj lehtë se nuk jam bërë sy net. Zakonisht ato që janë të pa bërë sy net nuk pene trojnë shpejt sepse kanë atë dhi mbjen e vet ku penet rojnë se meshkujt të bërë sy net janë të zh ve shur e po ranë në të ikin direkt, pam , nuk pyet se të dh e mb, s’të dh e mb. Nuk do të re fuzoj edhe në qoftë se e ke dhënë vir gj ërinë një ditë dikujt tjetër dhe për qe jf më thua hajde.