February 25, 2024
Lajme

Lαjm i mirë për shoferët, AMF zbυlon sa do ραguani për siguracionin e aυtomjetit

Komisionet në sigurimin e makinave kushtojnë më lirë. Sipas Agjencisë së Mbikëqyrjes Financiare, ato janë ulur me 10%, pas ndryshimeve ligjore në vitin 2021.

Vendosja e një tavani për komisionet e ndërmjetësimit në sigurimet e detyrueshme motorike ka sjellë një ulje të ndjeshme të tyre me rreth 10 pikë përqindje. Pas hyrjes në fuqi të ligjit në vitin 2021, komisionet janë reduktuar, nga 27%, në mesatarisht 17%.

Në konferencën për zhvillimin e sektorit të sigurimeve, Drejtoresha Ekzekutive e AMF, Mimoza Kaçi, tha se sektori i transportit ka përjetuar ndryshime pozitive në skemën e sigurimit.

Tregu shqiptar i sigurimeve ka pasur nivele shumë të larta të komisioneve të ndërmjetësimit në raport me tregjet e tjera në Europë. Madje, në shumicën e rasteve shpenzimet e marrjes në sigurim tejkalonin shpenzimet neto për dëme të paguara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *