Β. υrri jeton në Itali, refυzon të vije në shtëpi” “Kam 3 υite pa b ërë …. ks do ta trα.dhëtoj nuk mund të dυroj pa…

Jam e mart.uar ka me shume se 5 vite, por u bene 3 vite qe bu.rri nuk me vie ne shtepi pasi ai jeton ne Itali.

Sikur te mos kishte kushte te vinte ne shtepi betohem se nuk do ta tr.adh.eto.ja kurre ashtu si nuk e kam tr.adhe.tuar

deri me tani, por ai me thote se tani me une nuk jam ter.heqe.se per shij.en e tij dhe kjo eshte edhe me shume se ofe.ndim.

“A duhet të largohem? Bu.rri dhe unë kemi qenë së bashku për 23 vjet dhe kemi dy fëmijë, por ne nuk kemi k.ryer mar.rëd.hë.nie s*ks.u.ale në gati tri vjet.

Bu.rri im thotë se nuk më sheh më tër.he.që.seA duhet të largohem prej tij?

Ai nuk është i gatshëm të bëjë pë.rpj.ekje për të shp.ëtuar këtë lidh.je keshtu qe do ta tr.ad.he.toj dhe nuk me vjen tu.rp fare,