Sa dυan f emrat të z.gjasë …ksi? Më shumë nga sa ua merr meηdja. Μes.hkυj bëhυni gαti për…

Një nga problemet më të zakonshme në një marrëdhë nie, sipas asaj që vetë çiftet pranojnë në vizitat e tyre tek mjekët specialistë dhe këshilltarët,

është cilësia e marrëdhë nieve se.ksuale dhe, veçanërisht, kohëzgjatja e aktit se.k.sual dhe para lindjes. Por, sa kohë duan gratë të zgjasë s? 

Sidoqoftë, ato duan që kohëzgjatja të jetë më e gjatë nga sa mund ta imagjinoni, sipas një sondazhi ndërkombëtar në të cilin morën pjesë pothuajse 3,836 njerëz nga e gjithë bota.

Në pyetjen “Sa kohë do të dëshironit të zgjaste se.ksi?” gratë në të gjithë botën u përgjigjën mesatarisht 25 minuta e 51 sekonda, ndërsa burrat 25 minuta e 43 sekonda.

Vini re se kohët e mësipërme përfshijnë kohëzgjatjen e veprimit se.ksual pa paraprake!

Sidoqoftë, pritjet e të dy gjinive janë larg realitetit.

Sipas hulumtimit, kohëzgjatja aktuale e se.ksit në shumë vende të botës duket se është larg idealit.

Edhe në pesë vendet me performancën më të mirë se.ksuale, kohëzgjatja aktuale ishte shumë më e ulët sesa dëshironin. 

SHBA dhe Kanada: 17 minuta mesatarisht;Britania e Madhe: 16 minuta e 58 sekonda; Australia: 16 minuta e 34 sekonda; India: 15 minuta e 15 sekonda