“Si ta mαs htroj BURRlN për të daΙë sot me tγ?”, DjaIin e zë haIIi me das hηoren e “FlKSUAR”

Një djalë të ri nga shqiptar, i cili jeton në New York e ka zënë ha.IIi me një vajzë,

e cila ishte fillimisht e das;hura e tij, por që më pas nuk i nd.ahet për qa;m.et, edhe pse djalit tregon se ka pro/vuar çdo me/todë për ta mbajtur larg.

Ai ka bërë me dije se vajza me të cilën është në një ma;r..rë.dhë.nie prej dy vitesh, është disa vite më e madhe se ai.

Ajo është 29 ndërsa unë jam 22 vjeç. Jemi njohur para dy vitesh. Ajo ishte 27. Ishte e mirë, nuk e kisha pr.obIe.m që ishte më e madhe”, – tregon djali.

Ai bën me dije se pas një viti ka marrë vesh që e das;hura e tij ishte një grua e mar;tuar, e madje kishte edhe dy djem.

22-vjeçari shprehet se i ka kërkuar asaj që të nd;.ahen, por ajo nuk pranon dhe n.gul këmbë që b;urrin e vet nuk e do, por duhet të rrijë me të për hir të kaIamajve.