Si të kυρtoni që një f emër ka n.eυojë ρër .. ..ks? Po ju tregoj sh enjat

Një një lidhje në çift se.ksi ka prioritet. Rezultati i një jete aktive se.ks uale është një bashkëjetesë e lumtur.

Edhe në qoftë se kemi kaluar një ditë të lodhshme dhe str esuese, kur vjen fjala tek se.ksi nuk ka refuzim.

Ndryshe nga meshkujt, femrat janë ato të cilat japin shumë lehtë shenjat që kanë kanë kohë pa

bërë se ks.Ja cilat janë 3 shenjat treguese për një femër që ka kohë pa bërë se.ks..Vetëvlerësimi i ulët..

Në momentin kur një femër ka kaluar një kohë të gjatë pa kryer mar rëdhënie se.ksuale, vetëv lerësimi që ka ndaj vetes është shumë i ulët.

Jeni më pak social..Një tjetër shenjë e cila tregon se një femër nuk ka kr yer marr ëdhënie se.ksu ale

është kur ajo nuk është shumë e komunikueshme dhe është e mbyllur në vetvete.Mungesa e gjumit..

Mungesa e gjumit është një tjetër shenjë e mungesës s.ksuale për femrat…