Β@shkëshόrti dhυηon g. rυαn nga Tirana se nuk ρranoi të krγente … ks nga m brαρa

Një burrë i moshës 36 vjeç u de.noncua nga bashkëshortja për dhu.në në familje, një dh unë e cila

ka shpërt.hyer pas kërkesës së tij për të kr yer mar.rëdhënie se.ksu ale.Shtetasi me inicialet R. S

sipas një burimi pol.icor të gazetës “Si” përfundoi në komisariatin numër katër pasi e shoqja,

një 28 vjeç.are këmbëngul se u rr ah dhe u dhu nua fiz.ikisht nga partneri.