V. αjza e Ιidhυr me një d.jαΙë nga Korca, pas 6 mυajsh merr ύesh të υërtetën trοηd itëse

Kjo është një nga ato histori që janë sa të dhi mbshme aq edhe qesharake.

Bëhet fjalë për një vajzë nga kryeqyteti, e cila ka thënë se prej kohësh ishte në mar rëdhë nie me një djalë.

Më saktë prej 6 muajsh.Por së fundmi ajo kishte ka zbu luar detaje aspak të kën dshme nga jeta e tij.

Vajza tha se kishte arritur të mësonte se i dashuri i saj ishte i martuar.

“Ajo shprehet se nuk e dinte që ai ishte i martuar, por ndihet ende në mëd yshje të ndahet apo …”, tha gazetarja të cilës i ka rrë fyer vajza historinë.